Skip to main content

Apotheken

Er wordt nauw samengewerkt met de 4 apotheken in Soest. De apotheken zijn aangesloten op hetzelfde computersysteem als bijna alle huisartsen. Recepten en medicatie-informatie worden elektronisch verwerkt. Het zal niet vaak meer nodig zijn om een receptpapiertje mee te nemen. De controle op medicatie gebruik en eventuele problemen bij de voorschriften is hierdoor zo goed mogelijk geregeld.

Waarom geen recepten bij een andere dan uw soester apotheek:

“De beschikbaarheid van het actuele medicatieoverzicht is een basisvoorwaarde van veilige zorg ….”

Met deze zin begint een brief (27-04-10) van de Inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg waarin hij een richtlijn voor veilige overdracht van medicatiegegevens, die 1 januari 2011 van kracht is geworden, aankondigde.

De huisartsen en apotheken in Soest hebben dat inzicht al heel lang en handelen daar ook naar. Al sinds 1999 werken wij met een gemeenschappelijk computersysteem (Medicom van Pharmapartners) dat huisartsen, waarnemers en apotheken een volledig overzicht geeft van alle aan u voorgeschreven en uitgeleverde medicijnen. Dat overzicht gaat mee bij alle verwijzingen naar een specialist en ook de dienstapotheek heeft daar inzage in. Daarnaast bewaken de huisarts, de apotheker en het computersysteem op tal van zaken die van belang zijn bij het voorschrijven van medicijnen. Sommige medicijnen beïnvloeden elkaars werking, zodat ze niet goed samengaan of de dosis moet worden aangepast. Ook zwangerschap, borstvoeding, leeftijd, allergieën en (chronische) ziektes kunnen een reden zijn een medicament niet of in een andere dan de gebruikelijke dosering, voor te schrijven.

Als u medicijnen betrekt van bijvoorbeeld een internetapotheek of een ziekenhuisapotheek zijn de controles, die bij elke uitgifte van een medicijn worden doorgevoerd, niet goed mogelijk. Dat kan leiden tot ongewenste of zelfs gevaarlijke uitgifte van medicijnen en het frustreert het kwaliteitsbeleid waarin huisartsen en apotheken al zo lang gezamenlijk investeerden.

Uiteraard bent u vrij in de keuze van uw apotheek. Agressieve marketing methodes van commerciële (internet-) apotheken proberen u op het verkeerde been te zetten. Daarbij winnen financiële afwegingen het ten onrechte van kwaliteitargumenten. Als u eenzelfde afweging maakt staat u dat vrij en zullen we dat moeten respecteren maar het mag duidelijk zijn dat de gezamenlijke huisartsen en apotheken van Soest u dat, omwille van de kwaliteit, sterk ontraden.

Uit kwaliteitsoogpunt adviseren wij u uw medicijnen te betrekken van een van de Soester apotheken.